Užterštų vandenų ir kitų teršalų surinkimas iš laivų valstybinio Klaipėdos jūrų uosto akvatorijoje

Užterštų vandenų ir nuotekų surinkimas yra vykdomas naudojant specialiai pritaikytus laivus/tanklaivius ir spec. autotransportą.