Teršalų (naftuotų atliekų, šiukšlių, pakuočių ir kt.) nuo vandens paviršiaus rinkimas ir valymas.

Atliekant rinkimo ir valymo nuo vandens paviršiaus darbus Klaipėdos uoste ar kt. vandens telkiniuose, pasitelkiame spec. įranga.