Pavojingų ir nepavojingų skystų atliekų ir naftos produktų gabenimas sausumos ir jūrų transportu

Vykdydami gabenimo paslaugą ir atsižvelgdami į klientų poreikius, skystų atliekų ar naftuotų produktų pobūdį, kiekį, saugų maršrutą, parenkame tinkamą transportą (sausumos ar vandens), tvarkome su gabenimu susijusius dokumentus.

Paslauga teikiama Europos sąjungoje (ES).