Paslaugos

Pagrindinė įmonės veikla - užterštų vandenų ir kitų teršalų surinkimas iš laivų valstybinio Klaipėdos jūrų uosto akvatorijoje ir atliekų surinkimas iš kitų gamybinių objektų.

Konsultuojame įmones aplinkos apsaugos klausimais.


Užterštų vandenų ir nuotekų surinkimas yra vykdomas naudojant specialiai pritaikytus laivus/tanklaivius ir spec. autotransportą.

Kiekviena įmonė privalo pasirūpinti, kaip sumažinti savo veikla keliamą neigiamą poveikį aplinkai, todėl aplinkosauginis atsakingumas – neatsiejama verslo dalis. (Tęsti...)

Vykdydami gabenimo paslaugą ir atsižvelgdami į klientų poreikius, skystų atliekų ar naftuotų produktų pobūdį, kiekį, saugų maršrutą, parenkame tinkamą transportą (sausumos ar vandens), tvarkome su gabenimu susijusius dokumentus. (Tęsti...)

Geriamojo vandens į laivus vienu metu galime tiekti nuo 1 m3 iki 140 m3.

 

Atliekant rinkimo ir valymo nuo vandens paviršiaus darbus Klaipėdos uoste ar kt. vandens telkiniuose, pasitelkiame spec. įranga.

 

Nuomojame atviro arba uždaro tipo konteinerius pavojingoms ar nepavojingoms atliekoms kaupti. Siūloma konteinerių talpa – nuo 0,2 m3 iki 30 m3. Užpildytus konteinerius išvežame, pagal suderintą su klientu laiko intervalą.

 

Transportavimo paslaugą atliekame sausumos ar vandens transportu Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ribose. (Tęsti...)

Po naftos ar kitų produktų laikymo ar sandėliavimo, atliekame uždaro ar atviro tipo talpų, cisternų, rezervuarų valymo/plovimo darbus. (Tęsti...)

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). (Tęsti...)