GPAIS lydraščio pildymas

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).

Kas įpareigojo visus gamintojus ir importuotojus, teikiantiems į rinką gaminius ir pakuotes, taip pat atliekų darytojus ir tvarkytojus, vesti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą, naudojantis šia sistema.

Siūlome atliekų siuntai parengti Lydraštį, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS) už Jus.